Kaffe og Te

Få mindre affald når du laver kaffe eller te. Erstat engangsfiltre med et genanvendeligt kaffe– eller tefilter.