Vi støtter Plastic Change

Vores måde at bruge og forbruge plastik på skaber store problemer for klimaet og vores miljø. Kun en meget lille del af al den plastik der produceres bliver genanvendt. Resten brændes eller ender i naturen!

Plastikforbruget er derfor forbundet med et kæmpe ressourcespild og en massiv forurening – til skade for både mennesker og dyr.

Plastikposer og andet plastikholdigt affald der ender i naturen, gør skade og forringer levevilkårene for dyr og planter. Plastik der nedbrydes i naturen og bliver til mikroplast, optages i fødekæden og i vores grundvand.

Problemerne med plastikforbruget er så store og verdensomspændende, at vi desværre ikke kan løse dem alene. Det kræver ændringer inden for rigtig mange områder - både nationalt og internationalt.

Derfor har vi valgt at støtte Plastic Change.

Plastik Change er en dansk miljøorganisation med en stor agenda.

Organisationen arbejder for at gøre Verden fri for plastikforurening, og de arbejder på at løse problemet fra flere fronter: 

  • Plastic Change tager de politiske forhandlinger og presser politikere for en bedre regulering
  • De rådgiver virksomheder til at designe bedre produkter uden engangsplastik
  • De lærer børn og unge om plastikforurening, og hvad de selv kan gøre i deres hverdag
  • Plastic change er styregruppemedlem i Break Free From Plastik bevægelsen, der består af over 1.600 internationale organisationer

Kort sagt sørger Plastic Change for, at naturen får en stemme, ved at skabe opmærksomhed og handling – både nationalt og internationalt. 

Dit køb er med til at støtte

Når du handler hos os, er du med til at støtte Plastic Change og deres arbejde for en verden uden plastikforurening. Vi donerer nemlig 1% af omsætningen til organisationen.

1% lyder måske ikke af meget, og hvis vi i stedet relaterede støtten til vores overskud, kunne vi sikkert ”reklamere” med en højere procent. Det synes vi dog ikke giver et fair og gennemsigtigt billede af den reelle støtte.

Det lyder flot at skrive, at hele overskuddet i en virksomhed går til at plante træer, eller andre gode initiativer. Men som forbruger er det ikke nemt at gennemskue, hvor stort et overskud en virksomhed har tilbage, efter omkostningerne til markedsføring, lønninger, lager osv. er betalt.

Hos os kan du regne med, at når du køber for fx 500 kr., ja så går de 5 kr. direkte videre til Plastic Change. Det synes vi er mest fair – både for dig og den organisation vi har valgt at støtte.

plasticchange.dk kan du læse meget mere om Plastic Change og se eksempler på projekter, som du gennem dit køb er med til at støtte. 

Bliv en del af bevægelsen

Når vi står sammen, står vi stærkere, og Plastic Change ønsker at mobilisere og engagere en bevægelse, hvor alle kan være med. På organisationens hjemmeside er det både muligt at give et økonomisk bidrag og at blive medlem

Begge dele bidrager til at give Plastic Change en stærkere stemme og at styrke deres muligheder for at bekæmpe plastikforureningen.

 

Plastic Change logo