Genanvendelige produkter

Når vi udskifter engangsprodukter med holdbare, genbrugelige og/eller genanvendelige produkter, sparer vi ikke kun på Jordens ressourcer. Vi mindsker også den forurening, der er forbundet med affaldshåndtering og produktion af nye produkter.